Trong Java có Destructor không, Garbage Collection (GC) là gì?

0001

– garbage collector –

 

Không có destructor.

Java có cơ chế “tự động dọn rác”. Vì là tự động nên ta không thể biết được khi nào một đối tượng “rác” sẽ bị hủy.

Có một phương thức con được gọi là finalize. Nó được gọi tự động bởi “cơ chế thu dọn” (GC), có thể xem đây tương tự như một destructor nhưng thực tế nó lại không phải. Để biết sâu hơn về thằng này thì vui lòng  xem tại đây.

Khi khởi tạo đối tượng, các đối tượng được phân bố trên vùng nhớ heap.

Ta xem ví dụ sau:
YourClass a = new YourClass();
Thì đối tượng (object) a được tạo ta và được gán tham chiếu (reference) đến biến a. Lúc khác, ta gán b = a thì khi này 2 biến a b cùng tham chiếu đến cùng một đối tượng, số lượng biến tham chiếu tăng lên 1.

Tuy nhiên, Khi ta gán a = new YourOtherClass() thì số tham chiếu giảm đi 1 (a bây giờ không còn chỉ đến đối tượng cũ nữa). GC kiểm soát việc đó một cách tự động, trong trường hợp nếu như một đối tượng không được ai tham chiếu đến thì đối tượng đó được coi là rác, sau đó sẽ tự động được giải phóng, nếu bạn nào học C/C++ có lẽ đã biết qua lệnh delete hay free rồi nhỉ? Tóm lại nó là như thế. Với một ngôn ngữ như Java, C#.. thì việc quản lí bộ nhớ đã được tự động hóa lên rồi đúng không :)

Để thảo luận thêm về vấn đề này thì các bạn vào ĐÂY nhé!

Mọi góp ý vui lòng gửi về mail n@mhuy.xyz :)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s