Photo Effector demo + src

Hôm nay cuối tuần lại rảnh nên ngồi code app demo cho các bạn nào muốn tham khảo. App không dùng thư viện, nên tốc độ tất nhiên là không nhanh vì dùng các thuật toán duyệt trên các ma trận pixel.

src: https://github.com/minhhuy150894/photo-effector

Demo:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s