myFirst C# Project: HM Player Internet TV

[30-1-2015 Update]
Link stream được cập nhật thường xuyên.
Chương trình còn nhiều khuyết điểm nhưng sẽ ngày một hoàn thiện hơn. :) Mong nhận được lời nhận xét từ mọi người .
Download tại đây: From GOOGLE DRIVE

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s