Hôm nay khác hôm qua và ngày mai như thế nào?

dc904f1e90329cff7318f92d06f99d40

Hôm nay khác hôm qua. Đúng vậy, tất nhiên là khác rồi, không tin thì mở lịch ra mà xem :))

Hôm nay là ngày chúng ta có thể nhớ về những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm qua, còn hôm qua thì không, ngoại trừ những ngày trước đó.

Tương tự như vậy, hôm nay chúng ta không biết được chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai.

Nếu có một mục tiêu phía trước cần phải đạt được, hãy cố gắng trong hôm nay và những ngày kế tiếp, quên đi những tiếc nuối ngày hôm qua nếu bạn đã bỏ lỡ nó, để biến khả năng thành công cao hơn, cao hơn nghĩa là chỉ cần > 50%. Cho đến khi bạn đạt được những gì mong muốn.

Ngày mà bạn thành công chính là ngày hôm nay. Đó là thành công của hôm nay, bạn phải ghi nhớ tại sao bạn có được ngày hôm nay để có được một ngày mai vững chắc hơn, để khỏi phải hối tiếc vào ngày mai về những gì đã xảy ra trong ngày hôm nay. Hôm nay chính là ngày bạn đọc bài viết nhảm này!

Hướng dẫn Final Cut Pro (FCPX tutorials)

527900-touch-bar-trimming-with-final-cut-pro-x

Xem playlist hướng dẫn Final Cut Pro (FCPX) của tôi trên Youtube (Click here to watch all video in FCPX tutorial series on Youtube) 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLtxpImCD4DVpjT3YF1CdC2fQgDihnO0Ds

 

Bộ sưu tập Plugins của tôi (Here is my Plugin collections for FCPX) 

https://drive.google.com/drive/folders/0B0PQXRyV7ZBrQS1jUVpyR1VmYnc?usp=sharing

 

Yêu là “Tha thu”

Trong tình yêu cần sự tha thứ, tha thứ để quay lại, hoặc tha thứ để rồi… ra đi.

Tha thứ để trong tâm có được sự thanh thản, để không phải mang theo nỗi đau đó đi đến hết cuộc đời.

Tatoo – xăm thì dễ nhưng phá thì hơi khó mà còn mất nhiều công sức hơn. Tình yêu cũng thế, nếu ai đã từng có cái cảm xúc gọi là “yêu” đó thì chắc biết điều này, tình yêu có thể đến rất nhanh. Nhưng nếu không giữ được, để nó tuột mất thì sẽ không dễ để có được sự thoải mái trở lại. Chỉ còn chờ thời gian xoa dịu.

Hãy học cách tha thứ, tha thứ để cả hai không phải vướng bận nữa, tha thứ để cùng tiến về tương lai thay vì cứ ôm nỗi buồn trong lòng, mỗi người có quyền lựa chọn cho mình một con đường để đi.

Bài này khá là hay, mới chỉ biết nó hôm nay thôi (không biết có gọi là lạc hậu so với thế giới không? Vì thấy có tới hai mươi mấy triệu lượt view trên Youtube rồi mà giờ mình mới biết)

Ngoài ra, cái hay của nó là nằm ở cái tên “Yêu là THA THU”

Sau cái gọi là “thành công ngoài mong đợi” của Tha Thu – Sơn Tùng, OnlyC đã quá khôn ngoan khi đặt cái tên này, cái tên hay, lạ và quan trọng là.. dễ được google list ra trong kết quả tìm kiếm (SEO).

 

Cho nên mới nói, thành công không nhất thiết phải là quá mới mẻ, không cần phải là duy nhất. Nhiều người ngày nay thường hay có suy nghĩ như thế, đặc biệt là các bạn làm trong các mảng cần đến sự sáng tạo. Với cái suy nghĩ là phải tìm ra cái gì đó cho thật lạ, thật độc, chưa từng có trên đời và kết quả là những sáng kiến lố đến “lố bịch”.

Hai người kinh doanh một mặt hàng, cùng giá, cùng chất lượng nhưng chỉ cần bên nào có chất lượng phục vụ tốt hơn hoặc có điểm gì đó tốt hơn thì chắc chắn sẽ giành phần thắng, đừng nghĩ quá xa xôi, nó nằm ngay trước mắt.

[URI ONLINE JUDGE] – 1714 – Letters

Link: https://www.urionlinejudge.com.br/judge/en/problems/view/1714

The parks in the City of Logic are always a grid of N ×N squares (2 ≤ N ≤ 100), where each square has one of the first 10 ASCII letters, abcdefghijABCDEFGHIJ, in either lowercase or uppercase format. People from the City of Logic proudly follow only consistent paths when crossing parks. For example, if they step over a lowercase c, they will not allow themselves stepping over an uppercase C afterwards. To define this more precisely, a consistent path is a sequence of squares satisfying: consecutive squares are orthogonally adjacent; no letter occurs in both lowercase and uppercase format. That is to say, either a letter is not in the sequence at all, or it occurs only in lowercase, or only in uppercase format.

You have to write a program to help the people from the City of Logic to find the length a shortest consistent path between the square with coordinates (1, 1), in the upper left corner, and the square with coordinates (N, N ), in the lower right corner. For the example park above, the shortest consistent path has length 13.

Input

The input contains several test cases. The first line of a test case has a integer N (2 ≤ N ≤ 100), the size of the park. The next N lines contain, each one, a sequence of N letters, defining the park.

Output

For each test case in the input your program must output one line containing one integer, the length of a shortest consistent path. If there is no consistent path, output -1.

Sample Input Sample Output
7

aAaaaaa

aAaaaAa

aAaaaAA

aaAaAaa

AaAaaAa

aaAAaAa

aaaaaAa

-1

 

solution:

 

<br />#include <bits/stdc++.h>

#define INF 999999

using namespace std;
typedef pair<int, int> ii;

int dr[] = {1, -1, 0, 0};
int dc[] = {0, 0, -1, 1};

int d[105][105];
vector g;
int n;

int val(int i, int j)
{
return i >= 0 && i < n && j >= 0 && j < n;
}
int value(char c)
{
return tolower(c) - 'a';
}

int bfs(int mask)
{
queue< ii > q;
int result;
q.push(make_pair(0, 0));
ii u;
for (int i = 0 ; i < n ; ++i) for (int j = 0 ; j < n ; ++j)
d[i][j] = INF;

d[0][0] = 1;

char c = g[0][0];
int vl = value(c);
if (c == tolower(c)) result = (1 << vl);
else result = 0;
if ((mask & (1 << vl)) != result) return INF;

while (!q.empty())
{
u = q.front();
q.pop();
int x = u.first;
int y = u.second;
for (int i = 0 ; i < 4; ++i)
{
if (val(x + dr[i], y + dc[i]))
{
c = g[x + dr[i]][y + dc[i]];
vl = value(c);
if (c == tolower(c)) result = (1 << vl);
else result = 0;
if ((mask & (1 << vl)) == result) { if (d[x + dr[i]][y + dc[i]] > d[x][y] + 1)
{
d[x + dr[i]][y + dc[i]] = d[x][y] + 1;
q.push(make_pair(x + dr[i], y + dc[i]));
}
}
}
}
}
return d[n - 1][n - 1];
}

int main()
{
string s;

ios_base :: sync_with_stdio(0); cin.tie(0);
cin >> n;

for (int i = 0 ; i < n; ++i) { cin >> s;
g.push_back(s);
}

int ans = INF;
for (int i = 0 ; i < (1 << 10); ++i)
{
ans = min(ans, bfs(i));
}

if (ans != INF)
cout << ans << '\n';
else cout << -1 << '\n';

}